Wie zijn wij?

 

Wieke Doevendans

Sinds maart 2009 werk ik als zelfstandige wijkverpleegkundige in de thuiszorg onder de naam Onbezorgd Thuis. Ik vind het prettig om 'te gast' te zijn bij mensen thuis en zoveel mogelijk de regie bij de cliënt zelf te laten. Ik voel me deskundig door opleiding, werk en levenservaring. Regelmatig volg ik bijscholingen gericht op de zorgvraag en/of ziektebeeld en blijf ik op de hoogte van mijn vak en de ontwikkelingen daarbinnen, o.a. via de beroepsvereniging V&VN en het vakblad Nursing. In het verleden heb ik een aantal jaren in Zambia en Honduras gewerkt en in de 90-er jaren op meerdere asielzoekerscentra. Samen met mijn twee collega’s van TerCura streef ik ernaar een positieve en waardevolle bijdrage te leveren aan de vaak moeilijke en intensieve laatste periode van het leven.

 

Lia te Poel

Ik ben opgegroeid in een ondernemersgezin. In ons gezin leerde ik al jong welke invloed een lichamelijke beperking kan hebben op het dagelijks leven. Na de middelbare school koos ik daarom voor de opleiding tot A-verpleegkundige en heb me verder gespecialiseerd in de intensieve hartzorg en zorgmanagement.
Vanaf 2003 werk ik in de thuiszorg en sinds 2010 als zelfstandig verpleegkundige. Ik streef ernaar dat de lichamelijke verzorging en begeleiding, die ik geef, cliënten in staat stelt zoveel mogelijk zin uit het leven te halen
.  Met de samenwerking binnen ons team TerCura kies ik ervoor om met een kleinschalig en deskundig team terminale zorg te geven. Door specialisatie verhogen we de kwaliteit van zorg in de laatste levensfase en streven we er naar de regie bij de cliënt en de mantelzorgers te laten.

 

Lia Don

Als verpleegkundige bied ik professionele zorg waarbij warmte en respect voor de persoonlijkheid en de levensstijl van de cliënt voorop staan. Mijn aanwezigheid mag niet verhinderen dat mijn cliënten zich thuis blijven voelen in hun eigen omgeving. Ik stel mij ten doel de kwaliteit van het leven zoveel mogelijk in stand te houden of te verbeteren. Daarbij wil ik niet alleen rekening houden met eventuele beperkingen maar samen met mijn cliënten ook kijken naar de mogelijkheden die er nog zijn. Naar mijn ervaring is ook de communicatie en een eventuele samenwerking met de partner en familie van groot belang. Graag zet ik mij in om de cliënt en familie te begeleiden in deze intensieve, zware periode.